Ungdommer fra Sortasgrenda ca. 1914

På bildet nedenfor ser dere et godt utvalg av ungdommen i Sortasgrenda for ca. 100 år siden (noen eldre gubber innimellom). Alle er pyntet i sin fineste stas og har 17. mai-sløyfe.
De er samlet under fanen for Laanke Avholdslag. Laanke Avholdslag ble stiftet 12. september 1883 og første formann i laget var poståpner Adolf Lundgren på Hell.
I en periode fra århundreskiftet og frem til 1909 var det delvis liten aktivitet i laget, men på årsmøtet i 1909 ble Ivar Berg som da bodde på Litjmarka ( grn. 147 br nr. 13), valgt til formann og fra da av fikk laget en oppblomstring. Nye medlemmer meldte seg stadig inn, og laget hadde på det meste 140 medlemmer i 1913. Til 30-års jubileet i 1913, fikk laget egen fane. Bildet er antagelig tatt 17.mai 1914.

klikk på bildet for større format

1. rekke fra venstre: 1, Karen Berg, 2. Johanna Stræte, 3. Magda Stæte, 4. Beret Anna Åsheim, 5. Marie Værnesbranden, 6. Sigrid Solheim (forlovet med Bortinus Eidum), 7. Magda Nilsen, 8. Magda Eidum, 9. Petra Lilleeidum, 10. Palma Sorte g. Storflor (Nordistun), 11. Johanna Sorte g. Dybvad (Nordistun)

2. rekke: 1. Ovedie Rønning, 2. Johanne Åsheim 3. Signe Berg, 4. ukjent, 5. Bortinus Eidum, 6. Iver B. Nilsen (Reppasleiret), 7. Hanna Berg (Østi-Berg), 8. Serina Berg (Østi-Berg), 9. Anna Bjørgen, 10. Otelie Berg (Uti-Berg, gift med Arnt Rødde)

3. rekke: 1. John Ekren (Medtigarda Ekren), 2. Olaf Berg, 3. Edvard Stræte , 4. Osvald Schauffel (Bergsvedjan), 5. Iver Berg (Medti-Berg, far til Olaf, Johanna og Signe), 6. Sivert Sorte (Stein-Sivert, Nordistun), 7. Sivert Stræte , 8. Gunnar Stræte (far til Sivert og Edvard), 9. Iver Myran, 10. Bersvend Åsheim, 11. Petter Lilleeidum (far til Peder)

4. rekke: 1, Ole Granås (Oppfostret i Ni-garda Sorte, bror til Anna Granås i Øver-Eidum), 2. John Lillemo (”Jo Eidum”), 3. Sivert Berg (Ner-Eidum), 4. Peder Lilleeidum, 5. Ludvig Lillemo (Åsan), 6. Johan Nilsen (Reppasleiret), 7. Peder Eidum (bror til Bortinus), 8. Peder Sorte (Nordistun), 9. Petter Sorte (Nordistun), 10. Ole Lillemo (Åsan), 11. Johan Petter Berg (Nordjardet) 12. Martin Berg (Nordjardet, og Fergemannsberget)

Ved fanen Sivert Åsheim.