Bilder fra SiEx sitt 10 årsjubileum på Grendahuset, 12. oktober 2012.

SiEX takker alle fremmøtte for en meget hyggelig kveld og benytter også anledningen til å takke for den meget flotte gaven. Den kommer godt med!

foto: Roar