Foreningen "Sortasbygger i Exciil" (SiEx) har som formål å opprettholde kameratskap og samhold blandt utflyttede Sortasbygger, samt aktivt å holde kontakt og tilknytning til Sortasbygda.

Dette er en liten og eksklusiv forening med strenge krav til medlemskap. Medlemmer må ha mange års erfaring fra livet utenfor Sorta og Trøndelagsfylkene.

SiEx har regelmessige sammenkomster og disse avholdes rundt omkring i hele Norge. Medlemmene møtes også regelmessig i Sortasgrenda for å hente impulser og inspirasjon.

Se bildene fra SiEx Arctic Challenge 2011