"Østi grenda" i kveldsol, sett fra Høgberget

Foto:Børge Wahl

Når bildet er lastet kan du bevege musepekeren over bildet og få et detaljert utsnitt nedenfor.

Opplasting kan ta noe tid ved dårlig datalinje