Panorama over Sortasgrenda sett fra Høgberget

Foto: Morten Onsøien

Når bildet er lastet kan du bevege musepekeren over bildet og få et detaljert utsnitt nedenfor.

Opplasting kan ta noe tid ved dårlig datalinje