Bilder fra fotballkampen på storskjerm 16.05.09

foto: Gunnar LeirtrÝ