Historikk

Huset ble bygd som bedehus i 1939/1940, og innviet 4. februar 1940
Byggekostnad vet vi ikke helt eksakt, men Erling Sorte og Asbjørn Frisvold hadde kr. 1000.- for å sette det opp. Gratis grunn ble gitt av Sivert Berg i ”Ner-Eidum”.
Hele bygda var med under bygging. Hver husstand ga sin skjerv enten gjennom direkte pengestøtte før og under bygging og/eller gjennom de lag og foreninger de var med i.
Mange kristne foreninger ga store bidrag. Bare her i grenda var det sist på 40-tallet, først på 50, rundt 10 forskjellige kristelige foreninger, samtidig som mange herfra var med i foreninger som omfatta større deler av kommunen, Lånke.

Stevner
Mange stevner på huset, først og fremst kristne samlinger. I 1943 var det på vårparten et stort kristelig stemne. Til arrangementet ble det kjøpt inn ei favn bjørkeved til kr. 60.- Utleieprisen lå den tida på + - kr. 5.-

Kultur
Bedehuset var nærmest et grendahus på 50 – 60 tallet med mange familiekvelder, det var filmer, foredrag og kåseri.
4H hadde sine høstfester der, bordene med grønnsaksutstillingene og andre oppgaver sto tett i tett langs veggene. Det var underholdning fra ungene, ungdommene og så premiering for oppgavene etter kaffe og boller.

Basarer
Bedhusbasar, sanitetsbasar osv. Basarene var store greier og samla alltid mye folk og det ga utrolig mye penger.