Nye gravrøyser funnet i Eidumsmarka

Det er den historieinteresserte Johan Bidtnes fra Prestmoen som oppdaget gravrøysene i forbindelse med opparbeidelsen av den populære stien fra Eidum stoppested opp til Spigil'n. Hele syv gravrøyser er registrert. Gravrrøysene har en størrelse på ca 25 x 15 m og arkeologene tidfester disse til å være fra jernalderen, mellom 1500 - 2500 år gamle. To av gravrøysene har en stor stein på toppen og den ene er meget spesiell. Steinen har en uthogget figur. Kanskje er det et dyrehode?

Lånke Historielag har vært på befaring og Terje Julseth, leder i historielaget uttrykker at de vil ta kontakt med grunneierne for å diskutere muligheten for å gjøre funnene mere tilgjengelig for publikum.

Johan Bidtnes, prestmoingen som fandt gravrøysene. (foto: Gunnar Leirtrø)

Befaring. Terje Julseth, Per Arne Garberg, Johan Bidtnes, Rolf Berg og Egil Rømo (foto: Gunnar Leirtrø)

Steinen som arkeologene ble svært interessert i og som bærer tydelig tegn på å ha blitt bearbeidet.
(foto Gunnar Leirtrø)

Andre gravrøyser og funn i Sorte

På Lille-Eidum (Eidumsmarken) Gnr. 154 Br. 6, ikke langt fra de siste funnene er det tidligere identifisert en boplass ca. 200 m nord-nord-øst for husa. Boplassen er funnet i et kulturlag ca. 0,5m under jorda. Litt lenger øst for denne boplassen er det også funnet rester etter gravrøyser som er sterkt ødelagt og nesten borte. Det er også funnet køllehoder og to hakker av stein.

På Eidum Østre, Gnr. 154 Br. 4, ikke langt fra Eidum stoppested er det funnet en skafthullhakke eller kølle av stein i et gammelt skiferbrudd.

Øst for Paven, like ved skogsveien til Øfsti finnes også rester etter ei eller flere gravrøyser. Disse er sterkt ødelagt.

Oppi Bjynnberget i Røasmarka, finnes ei lita gravrøys i kanten av en gammel ferdselsveg.

På vegen fra Åsgrenda opp til Øverskaret, finnes gravrøyser og i området rundt Øverskaret er det registrert flere funn.