Hendelser av betydning for Sorta

1718
Armfeldt med Karolinerne gjennom Sorta
1807
Første Monafallet
1823
Andre Monafallet
1843
Ustun Streta brenner ned til grunnen
1856
Hellbua ferdig (Gammelbrua) 
1852
Kommunal utbedring av veien Lillemo - Sorte - Berg - Hjelsvold
1867
Bru over Krikbekken ferdig
1882
Meråkerbanen åpnes
1895
Telefonen kom til Lånke
1901
Laanke, egen kommune
1902
Telefonsentralen flyttes fra Leira til Stuberg
1906
Veien Sorte - Stuberg ferdig
1910
Eidum stoppested ble betjent
1916
Sorte skole ferdig bygd
1918
Elektrisitet til Sorte
1935
Mælen bru ferdig
1940
Bedehuset ferdig bygd
1945
Vidsyn ferdig bygd
1956
Nigarda Sorta brenner ned til grunnen
1958
Eidum stoppested, betjening legges ned
1962
Kommunesammenslåing
1964
Sortasskola ble nedlagt
1967
Fryseriet legges ned
1970
Stjørdal Samvirkelag avd Eidum legges ned.
1982
Sorte Grendalaget stifta
1982
Lånkerevyen starta
1983
Sorte Skotthyllklubb stifta
1984
Øster-Sorta brenner ned til grunnen
1989
Klubbhuset skothyll bygd
1993
Sorte skole brenner ned til grunnen
1993 Eidum holdeplass nedlagt
1995
Sortasringens stier tatt i bruk
1999
Eidumslia blir asfaltert
2000
Grendalaget overtar Vidsyn
2000
Sorte Såinnhuslag stifta
2001
Såinnhuset ferdig bygd og første kornet melta
2003
Omlegging av vegen ved Røan
2005
Veien Eidumslia - Krysset Åsveien asfaltert
2007
Bedehuset blir Grendehus
2009
Nye funn av gravrøyser fra jernalderen i Eidumsmarka