Lånkboka bind 4 er lansert

Lørdag 19. november ble bind 4 av Lånkboka lansert på Menighetshuset. Lånke historielag sto for arrangementet.

Boklanseringa var meget godt besøkt. Folk kom, kjøpte bok, drakk kaffe og kosa seg i prat med kjenninger. De så på bilder og kommenterte stoff i boka. Historielaget hadde også gode tilbud på tidligere utgitte bøker. Det var flere som benytta anledningen til å komplettere sitt eget bibliotek over god lokal historie.

Også denne gangen var det en trivelig bokdag i historielagets regi.

Bind 4 i bokserien om Lånke og dens historie foreligger nå. Bind 1 og 2 omhandler gårds- og slektshistorie. Bind 3, som kom i 2001, tok for seg bosetting og levevilkår, jordbruket, skogen og fjellene, skogsdrift og sagbruk, håndverk, bergverk og gruvedrift, for å nevne noe.

I bind 4 kan en lese om kommunikasjon, om opplysningsarbeid og skole. Helse og sosial støtte, kirke og kristenliv. Krig og kriseår er også grundig omtalt. Likedan ras og katastrofer, ulykker og tragedier.

Både bind 3 og 4 er ført i penna av Jan Hoås. Han har med sin lett fortellende stil gitt oss store og små glimt fra bygdas historie.  De store linjene i historia er bundet sammen med enkelt menneskers liv og hverdag i bygda vår.

Bind 4 er, i likhet med forrige bind i denne serien, rikt illustrert. Styret i historielaget, som også har fungert som boknemd, har samla inn mye godt bildemateriale.
Jan Hoås kan bygdas historie bedre enn de aller fleste. Og som den gode historieformidleren han er, øser han av sin viten på den enkle og lett leselige måten.

Tekst: Gunnar Leirtrø / foto: Egil Rømo