Stedfesting av gamle husmannsplasser i Monafalla

3. oktober var noen lokalhistoriske ildsjeler på vandring i Monafalla for å stedfeste gamle tufter og husmannsplasser. Cicerone og kjentmann på turen var Kåre Skolmli. Han krydret dagen med utallige historier og fortellinger om stedene og menneskene som hadde bodd der. Han bidro til å gjøre turen til en minnerik opplevelse for de øvrige deltagerne.

los og kjentmann Kåre Skolmli

Turen startet i Åsgrenda og endte ved Reppeskroen, - plassen som til daglig gikk under navnet Krorommet..

Noen av de plassene som ble behørlig registrert på GPS og stedfestet for kommende etterslekter var: Ulrikplassen, Beitlandsplassen, et par Aunplasser (Lillemoaunet) og Falli (Røddesfall). Gamle sommerfjøs ble også stedfestet, foruten at Ulriksvelta og lindammene i Mona og Falli ble identifisert.

Kåre underholder og verifiserer fakta. Her ved Ulriksplassen.


Tekst og foto Roar Aarnes