Sortasbyggene med norgesrekord i studiering

Det hele startet hos Bortinus Eidum den 10 februar 1938. En del medlemmer i avholdslaget Tønsåsen DNTU var samlet for å danne studiering. De hadde invitert lærer Ole Hegge til det første møtet for å komme i gang. (Ole Hegge var far til den nå så kjente folkeopplyseren Per Egil Hegge i Aftenposten).
Tønsåsen studiering ble navnet og de første deltagerne var Olaf Sorte, Anders Berg, Bortinus Eidum, Sivert Gulaker, Leif Lillemo, Petter Slungård, Birger Åsheim, Harald Nilsen og Ludvik Myran. Selv om samtlige medlemmer fra den første studieringen har gått bort, har det kommet nye medlemmer til og de har holdt det gående kontinuerlig i over 70 år. De har hatt 910 møter og gjennomgått 53 studieemner. Når de møtes går de først gjennom temaet for kvelden, og så må en av deltagerne holde en presentasjon eller kåseri over et selvvalgt tema. På denne måten trener de evnen til å samle kunnskap og å presentere den.

Studieringen på slutten av 1950-tallet. Fra venstre: Gunnar Stræte, John O. Ekren, Petter Slungård, Sivert Gulaker, Hans Berg, Birger Sandtrø og Palmer Flekstad

Studieringen har i dag 6 medlemmer og den eldste har vært med i hele 57 år. De har studert alt fra  landbruksfag, tysk, jus i dagliglivet, bilkjøring til ornitologi og astrologi. Hver 14. dag i vinterhalvåret kommer mennene sammen for å få ny kunnskap og dele erfaring og innsikt med hverandre.

Sist vinter, under Læringsdagene i Nord-Trøndelag, overrakte VOFO (Voksenopplæringsforbundet) ”Kunnskapens tre” med diplom til Tønsåsen studiering som en påskjønnelse for det de mener er norgesrekord i studiering.
Medlemmer i Tønsåsen studiering i dag er: Magnar Lillemo, Kjell Paulsen, Hilmar Jørstad, Per Aarnes, Per Håpnes, Bjørn Bjugan.

Kurs som studiering har vært gjennom:

1942

Brevkurset «Kringsjå»3.

1947

Lingaphone kurs i engelsk Mister Brown.

1947

Samfunnslære

1951

Sosialøkonomi

1951

Komunalkunskap

1952

Landbruksbokføring

1954

Traktorer og Motorer

1955

Jordbruksøkonomi                                                          

1956

Beskatning                                                                     

1957

Driftsplanlegging                                                             

1958

Arbeidslære

1959

Kurs for gårdsskogeiere

1961

K.N.A.bilkurs

1962

Kort landbruksrett

1963

Nabosamvirke

1964

Vertikal Integrasjon

1965

Skadedyr og planteproduksjon

1966

Rasjonell grasproduksjon

1967

Søkelyset på hogstkvantumet

1968

Mennesket bak rattet

1968

To pris- systemet

1969

Merverdiavgift

1969

Bygningslære i landbruket

1979

Skal vi gjøre noe med odelsloven

1971

Jus i daglig livet

1972

Landbrukspolitikk

1973

Samfunnslære

1974

Naturresursene og vi

1975

Langsomt ble landet vårt eget

1976

Bonden som grunneier

1977

Dagliglivets psykologi

1978

Det store samspillet

1979

Livet har mening

1980

Arkitektvern på bygdene

1981

Helse og arbeidsmiljø i landbruket

1982

Landbruket samfunnet og ressursene

1983

Ættegransking

1984

Tun og gårdshage

1985

Samvirke i framtid -framtid i samvirke

1986

E.D.B. For landbruket

1987

Forurensing fra landbruket Resurser på avveie

1988

Bygda vår - ditt ansvar

1989

Brannvern i Landbruket

1990

Landbruk 2000

1991

Lov og rett i utmark

1992

Hagen vår

1993

Handtering og bruk av plantevernmidler

1994

Innføring i Lokalhistorie

1995

Tysk Wilkommen 1 und 2

1999

Oss mennesker imellom

2001

Geologi

2002

Genteknologi

2003

Genteknologi

2004

Metrologi

2005

Astrolog

2006

Himmelrommet

2007

Trafikkregler

2008

Kart og kompass og G.P.S.

- 2009 -

Ornitologi