På jakt etter røtter i Sortasgrenda

John Berg er tipptippoldebarn av den «lærde nordlandspresten» som tråkket sine barnesko på Bergsbakkan. (ref. artikkelen om Prost Gunnar Berg). I pinsa tok han turen fra Svolvær til Sortasgrenda for gjøre seg nærmere kjent med omgivelsene der hans tipptippoldefar Gunnar Berg vokste opp.

Den gang Gunnar Berg vokste opp på Bergsbakkan var Berg én gård. Husene lå antagelig like nedenfor berget, - omtrent der gårdsveien til Kåre og Eivor tar av. Gården ble senere delt mellom to av prostens brødre. Nils fikk farsgården og den andre broren Halvor fikk Berg Nedre (Nordja’le). Dagens bruker på Berg Nedre, John Berg er direkte etterkommer etter Halvor.  De to navnebrødrene, John Berg som møttes i pinsa er begge tipptippoldebarn av hver sin bror på gamle Berg gård.

John Berg fra Svolvær er i ferd med å skrive bok om «den lærde nordlandspresten» og derfor tok han turen til Sorta i pinsa for å hente impulser.

 John Berg på Bergslia, - like nedenfor hovedbølet på gamle Berg gård

John Berg og John Berg.
Halvor Bergs tipptippoldebarn til venstre og Gunnar Bergs tipptippoldebarn til høyre