Lånke Musikkforening sin "før-juls-roinntur" 2011

Lånke musikkforening sin "Rointur i Bøgda" ble gjennomført med spilling på flere steder lørdag kveld. Det har etterhvert blitt en tradisjon hvert år i førjulsstria.
I Sorta var det skotthyllbanen som var arena, musikkforeningen spilte feiende flotte musikkstykker til glede for de fremmøtte med en ramme av lette snødryss. Musikken fikk spandert gløgg som takk for underholdningen i førjulstida.
Et fint arrangenent, men, men, det kunne ha vært flere som hadde møtt opp, men for de som ikke var til stede, kan vi som var der forsikre dere om at vi hadde det kjempetrivelig.

.....
Tekst og foto: Egil Rømo