Stabbursløft i Nigala

Fredag morgen (05.10.2012) ble det gjennomført et skikkelig stabbusrløft i Nigala. Stabburet som opprinnelig er fra 1700-tallet ble løftet på rot, med takstein og mjølkista på plass. Vekta ble kalkulert til ca 13 tonn og etter at stropper og seletøy var på plass tok det mindre enn 10 minutter å løfte stabburet på plass på det nye fundamentet uten at så mye som en takstein ble skadet. Flyttingen er et ledd i et rehabiliteringsprosjekt som Odd Gunnar gjennomfører for å ta vare på den gamle bygningen.

 

.....
Tekst og foto: roar aarnes