Styret i Sorte Grendahus

Leder Vebjørn Reinsberg 469 71 445 spisebanan@yahoo.no
Kasserer Terje Størseth 900 34 173 terje.storseth@ntebb.no
Styremedl Roar Aarnes 954 33 292 roar.aarnes@sorte.no
Styremedl Terje Hofstad 950 76 752  
Repr. fra Sorte Grendalag Frikk Ellingjord 474 58 980 kjeldebotn@gmail.com