Soddfest som takk for innsatsen!

Som takk for en gedigen dugnadsinnsats på grendahuset i høs tble det invitert til soddfest torsdag 22.10.09.
Folk har stått på, jobba i regn og vind. Sselv om værgudene har avspasert så har ikke sortasbyggene gjort det. Mange har i hele høst vært raske ved middagsbordet, spist maten i all hast og så funnet fram hammeren og brekkjernet, ullbuksa og regnjakken og dradd på dugnad. Derfor ble det invitert til en middag der man kunne sitte og nyte maten og ta en kaffekopp etterpå. Jabbe litt med andre, kort sagt, få en ettermiddag - kveld med ingen andre planer enn mat og prat.

Den store dugnadsinnsatsen har gjort at det ennå er mange kroner igjen til framtidig oppussing av huset. ( Ca 100 000 kr. har taket og ny pipe kosta oss) Det videre arbeidet er også så vidt i gang. Vi håper på en lang og fin høst slik at vi kan få unna ennå en del arbeid før det blir skikkelig vinter. Tildeling av tippemidler har en tidsramme for at vi skal bli ferdig med vårt arbeid.

Og om ikke alt for lenge skal takplatene skrus på og taket er ferdig.

se også bildene..,,

Årets Fisk og skalldyraften, - en kulinarisk opplevelse

Årets ”Fisk- og skalldyraften” som ble arrangert i Grendahusets regi lørdag 3. oktober var en kulinarisk opplevelse. Rundt 60 sortasbygger fikk nyte godt av kokken Roger Andersens buffet som var komponert av både varme og kalde delikatesser fra havets dyp.  Fisk og skalldyr var satt sammen i ulike smakskombinasjoner som ga gjestene en gastronomisk opplevelse. Grønnsaker, garnityr og tilbehør harmonerte med de forskjellige rettene og det hele var spisset med eksotiske krydder til en delikat buffet. Buffeten var en fryd for både gane og øye. Ikke minst kokkens fiskesuppe fikk mange lovord.
Det hele var mer en opplevelse enn et måltid, - en sjømatopplevelse!
En stor takk til kokk Roger Andersen og hans assistenter på kjøkkenet for opplevelsen!

Pater Kjell Arild Pollestad:
”Det må enhver sann gourmet bekjenne, at aldri er havet skjønnere
enn når det gjennom sine frukter berører ganen.”

kokk Roger Andersen

Oppsummering av driftsåret 2008

Grendahuset hadde i 2008 og en total inntekt på godt 93000 kr. Utleie av huset til andelseiere ga kr. 10 900 i inntekt mens ekstern utleie var på 19 480 kr.  Et resultat  som vi er godt fornøyd med all den tid huset først på vårparten ble klart til å leies ut.
Egne arrangement bidro med godt 20 000 kr og den særs vellykka basaren ga et overskudd på godt 28 000 kr.
De faste driftskostnadene, så som strøm, renovasjon, regnskap revisjon etc utgjorde godt 40 000 kr.

For 2009 er det budsjettert med samla inntekt på kr. 95000. Foruten de faste kostnadene som må dekkes, er det planer om å få gjort ferdig uteareal med lagerbygg. Det er også planer om varmepumpe for å redusere strømkostnadene. Dessuten må det foretas en del reparasjon på taket.

Økonomisk går det veldig greit for huset. Intensjonene fra starten ser ut til å holde; ønsket er at de faste kostnadene skal dekkes av utleie. Styret har også et mandat om at etter hvert som økonomien tilsier det, skal huset oppgraderes. Dette arbeidet vil pågå fortløpende.

Stinn brakke på Grendahuset under basaren

Hele Sortasgrenda støttet opp under basaren søndag 9.11.08 og nesten alle som kunne krype og gå, møtte opp. Resultatet ble også deretter og komiteen sa seg svært så fornøyd med å videreformidle en stor slump penger til Grendahustet. Dette kommer godt med i driften og til nye anskaffelser til huset. Det ble rettet en stor takk til hele grenda for velvillig å ha stilt opp og gitt basargevinster, og ikke minst for oppmøtet. Primus motor for basaren, Grete Ekren fikk overlevert blomster og takk for sin innsats, hvorpå hun parerte med å bringe takken videre til hele arrangementskomiteen: ”uten mine medhjelpere hadde det ikke blitt noen basar, - så enkelt er det!”.