Referat fra diverse møter
!

Referat fra årsmøte i Sorte Såinnhuslag 08. september 2017.

Åpning ved formann Karl Karlsen.
* Innkalling og saksliste godkjent.

Saker:
*
Årsmeldingen godkjent.

 Andre saker som ble tatt opp:
* Det forelå interesse i å få utført et nytt berikende og læremessig besøk hos «proffe»
   ølbryggere i «rimelig» avstand fra Sorta etter nyttår, et besøk ala besøket på Hjelseng gård
  som var en suksess denne våren. Forslag til besøks-sted mottas med takk.
* Det planlegges som vanlig en uhøytidelig sosial sammenkomst 4. juledag, nærmere
   informasjon vil komme senere.
* Avtalen med forsikrings-selskapet Gjensidige sjekkes opp om det eventuell er noe utbetaling
  til såinnhuslaget av overskudd/utbytte ifm vår forsikring.

Andelsverdi pr aksje:
 * Andelsverdien ble fortsatt satt til kr 2000, som tidligere.

Revisor/valgkomite:

Halvor Leirtrø -gjenvalg for 1 år                                                    (Mob 988 82 615)
Grete Leirtrø -ny for 2 år                                                              (Mob 928 46 875)
Valgkomiteen er også lagets revisorer.

Eventuelt:
* Forslag til andre eventuelle sosiale samlinger, dugnader eller forslag til innkjøp av
  manglende utstyr ved såinnhuset mottas med takk.

 

 

 

 

 

 

Referat fra årsmøte i Sorte Såinnhuslag 29. juni 2013

Åpning ved formann Kjell Hammerhaug. Innkalling og saksliste godkjent.
Det ref. kun fra hovedpunktene i sakslista:

Valg av nytt styre: Kjell Hammerhaug - leder valgt for 1 år (mob 41449550)
Asle Kvernmark - nestleder gjenvalgt for 2 år (mob 99268182)
Joar Ekren - kasserer (ikke på valg) (mob 99217381)

Revisor/valgkomite:
Olav Hjelsvold - gjenvalgt for 2 år
Karl Georg Karlsen (ikke på valg).

Valgkomite og styret foreslo at leder velges for 1 år denne gang for ikke å få skifte av leder, og nestleder samtidig. Leder har tatt gjenvalg med dette som utgangspunkt.

Regnskap: Regnskapet for 2012 er revidert og godkjent, og viser budsjett beholdning pr 01.01.2012 på kr 8582,10

Kontingent 2013:
Årsmøtet vedtok foreslått kontingent kr200,- for 2013. Bakgrunn for innkreving av kontingent for 2013: Ikke alle fakturaer for mottatte varer/tjenester var levert. Strøm og forsikring er faste utgifter som utgjør en betydelig del. I tillegg er det blitt innkjøpt div. varer kr 3300,- til nødvendig forfallent arbeid. Under dugnad 15.06 ble det skiftet vindskibord på vestveggen, samt oppå bordene på begge endevegger. Det ble deretter montert vindskiblikk på begge endevegger. Maling av vest og nordvegg trengs. Maling er innkjøpt, og det vil bli innkalt til dugnad etter ferien.

Brygger til neste årsmøte: Kåre Berg.

Etter et kjapt årsmøte med kun 5 fremmøtte (derav 4 stemmeberettigede) ble det tradisjon tro grilling. Greit oppholdsvær, men det kunne godt vært litt mere plussgrader. Årsmøteøl av brygger Jon Berg ble satt frem. Ølet ble enstemmig godkjent som godt øl! Partyteltet var som seg hør og bør rigget. Hva mere kan da en Sortasbygg ønske seg? Jo litt mere oppmøte. Etter hvert ble vi 8stk i partyteltet, men vi må kunne forvente flere neste år! Det ble tradisjon tro meltet under årsmøtet. Denne gang av T.E.Berg og formannen. Forslag til medlemstur har vært tema en tid: E.C.Dahls og Tautra microbryggeri er blitt nevnt. Vi får lodde stemningen utover året.

Ideer til sosiale samlinger, dugnadsarbeid, eller utstyr som mangler mottas med takk!

 

Styret ønsker alle en fortsatt god sommer!

 

 


_________________________________________

 

Referat fra årsmøte i Sorte Såinnhuslag 30. juni 2012

Åpning ved formann Kjell Hammerhaug. Innkalling og saksliste godkjent.
Det ref. kun fra hovedpunktene i sakslista:

Valg av nytt styre: Kjell Hammerhaug - leder 1 år (mob 41449550)
Asle Kvernmark - nestleder 1 år (mob 99268182)
Joar Ekren - kasserer 2 år (gjenvalgt) (mob 99217381)

Revisor/valgkomite:
Olav Hjelsvold - 1 år
Karl Georg Karlsen - 2år (gjenvalgt).

Regnskap: Regnskapet for 2011 er revidert og godkjent, og viser på bok pr 31.12.11 kr 11194,-

Kontingent 2012:
Årsmøtet vedtok foreslått kontingent kr200,- for 2012. Bakgrunn for innkreving av kontingent for 2012: Ikke alle fakturaer for mottatte varer/tjenester var levert. Kasserer antok at når alt var oppgjort pr dags dato var det ca kr 4000,- på bok. Dette er i minste laget når bl.a strømmen skal betales, og det etter hvert må innkjøpes varer til nødvendig forefallent arbeid. Huset er ikke nytt lengre, og trenger etter hvert noe ansiktsløftning.

Brygger til neste årsmøte: Jon Berg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etter et kjapt årsmøte uten de store “slåsskamper” ble det tradisjon tro grilling . Greit oppholdsvær, og trøndertemperatur. Godkjent maltøl og nydelig grillmat. Partyteltet var rigget, og holdt knott og mygg på behøvelig avstand. Hva mere kan en Sortasbygg ønske seg? Langt om lenge - etter at årsmøtet var avsluttet, ble vi etterhvert ca 20stk lystige sjeler samlet under teltduken. Ikke verst, men teltet rommer flere! Oppfordring til oppmøte på neste årsmøte er hermed utropt!

Ut over kvelden ble det diskutert, og fremmet flere dugnadsforslag bl.a:
Maling av hus, samt noe utskifting av vindskier. Dugnad blir som i fjor “ætt at koinne e i hus”. Stemningsfullt - som i fjor - med melting av bryggarlaget Berg/Leirtrø under møtet.

Ideer til sosiale samlinger, dugnadsarbeid, eller utstyr som mangler mottas med takk!

Se bildene.......

 

Styret ønsker alle en fortsatt god sommer, og et godt koinnår! Bli nå endelig ikke for solbrent i trøndersommer`n!

Hilsen styret

 

 

 

DUGNAD   Såinnhuset - lørdag 29.10.11 - kl 1100

Under årsmøtet ble det diskutert behovet for en dugnad, og planlagt en del  arbeidsoppgaver som bl.a:

    1. Felling av en stor gran og en osp ved telt/grillplassen, samt fjerning av småskogen ved disse. Da åpnes det for å fylle opp med mere singel, og teltplassen blir større.

     Styret har notert de ideer og ønsker som fremkom under årsmøtet. Vi har hatt et kort planleggingsmøte 26.10. I tillegg til punkt 1 ønskes følgende utført:

    2.  Fjerning av høstløv i takrenner.
    3. Fastliming av løse steiner på topp av såinn. *
    4. Gjøre gangveien rundt såinn mere stødig med flere steiner for å understøtte plankene. Er det noen som har noen løpemeter 2” x 5/6” å ta med? Det mangler noen få meter på å få til en hel gangvei (bl.a til venstre for ovn).
    5. Montasje og vanntilkobling av v.v.berederen. *
    6. Skadet påveggsbord på hjørnet utskiftes, og males. *
    7. Opphenging av stige og bordplate. *
    8. Påfylling av mere singel ved ytterdør inn til såinn.
    9. ++ ?

*Styret skaffer utstyret.

Den største jobben som krever mest redskap, og kaill, er vel de to stortrea. Håper noen stiller med traktorer, og hengere, slik at kvisten kan kjøres bort. Grunneier har helt sikkert en plan B med tømmeret/veden. Hadde vært greit og fått kjørt bort dette også.

Styret lovte at så snart kåinne var tatt skulle det bli dugnad. Kåinne e vel forlængst i hus, ælgen likeså……håpe derfor flest mulig deltar på en sosial dugnad! Ta med godt humør, samt noe redskap, og ikke minst arbeidslyst.


Styret sørger for enkel servering.


Styret


Referat fra årsmøte i Sorte Såinnhuslag 2. juli 2011

Åpning ved formann Halvor Leirtrø. Innkalling og saksliste godkjent.
Det ref. kun fra hovedpunktene i sakslista:

Valg: Kjell Hammerhaug - leder 2 år (mob 41449550)
          Asle Kvernmark - nestleder 2 år (mob 99268182)
          Joar Ekren - kasserer 1 år (mob 99217381)

          Revisor/valgkomite:
          Olav Hjelsvold - 2 år
          Karl Georg Karlsen - 1år

Regnskap: Regnskapet er revidert og godkjent, og viser i overkant kr17000,- på bok.

Kontingent 2011:
Årsmøtet vedtok å frafalle foreslått kontingent kr200,- p.g.a gode tall i regnskapet.

Brygger til neste årsmøte: Kjell Hammerhaug
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det ble arrangert et topp årsmøte med grilling i strålende sol, og med god trøndertemperatur.
Knott og mygg var ingen plage for de 19 fremmøtte - da styret hadde rigget et partytelt. Dette måler ca 3,5x8m. Eier - Gunnar Leirtrø hadde ikke bruk for teltet mer, og frambød det sjenerøst til laget for kr1000,- . Årsmøtet slo til på direkten. Det er innkjøpt 2 stk plastkasser som teltet ligger i sammen med brukerveiledning. Disse står ved sikringsskapet. Årsmøtet vedtok at soinnhuslagets medlemmer fritt kan låne dette for den symbolske sum av kr200,- pr gang. Viktig: Teltet må være helt tørt før nedpakking.

Ut over kvelden ble det diskutert, og fremmet flere dugnadsforslag bl.a:
Trefelling og rydding av ”buskkasset” mellom sildrabenken og veien. Deretter oppgrusing, for å gjøre teltplassen romsligere, samt gi åpning for kveldssola. Styret vil kalle inn til dugnad omgående etter at koinnet er høstet på tilstøtende åker.

Melting av laget Berg/Leirtrø pågikk under årsmøtet - stemningsfullt.

Det ble foreslått innkjøp av 1stk støvsuger til å rengjøre i bl.a ”kjærringa”. Denne er innkjøpt.

Ytterligere behov for utstyr, samt gode ideer for det nye året mottas med takk!

Sosialrommet trenger utskifting av sofaen. Alle oppfordres herved til å være på utkikk etter en høvelig sofa - helst hjørnesofa i skinn.

 

Styret ønsker alle en god sommer, og et godt koinnår!

 

Årsmøte i Sorte Såinnhuslag 2010


Sorte såinnhuslag arrangerte årsmøte lørdag 5 juni på Såinnhuset. Partytelt var rigget opp i anledningen. Været var fint og stemningen god, men sommertemperaturen var fraværende.

Nytt styret:

Leder Halvor Leirtrø ikke på valg
styremedlem Asle Kvernmark ikke på valg
kasserer Joar Ekren ny

Telt.
Sommertemperaturen lar vente på seg i Trøndelag. Betraktelig bedre i et telt for flinke ølbryggere.

Vind.
Litt lei vind gjorde at grillene måtte flyttes litt unna vakre, solbrune, værbitte årsmøtefjes. Men ikke lenger flytting enn at deltakerne fant fram når godbitene skulle tilberedes og snues.

Grillmat.
En trivelig fin årsmøtekveld. Med medbrakt grillmat og drikke gikk praten lett, slik den skal i festlige lag.

 

Tekst og foto: Gunnar Leirtrø

Årets brygg 2009!

Maltøltestinga på Grendahuset tredje juledag ble gjennomført med stil i år også. Kåre Berg sitter ikke lenger som Sortas ølbryggerkonge. Den nye, er ikke konge, men derimot dronning. Gunn Hammerhaug vant den prestasjontunge tittelen i år.

Det var åtte bryggere som stilte i konkurransen.  På Gunns lag var det, Jan Morten Rømo, Thor Einar Berg og Kjell Hammerhaug som hadde brygget sammen. De hadde tappet ølet på flsaker med etikett på. I følge etiketten er det verdens beste øl. Tres Amigos er navnet på ølet de har laget. Artig at en dame gikk til topps.

Vi gratulere Gunn, og de "Tres Amigos".

(tekst og foto Egil Rømo)

se bildene......

Vesrdens beste malt!

- Uten tvil verdens beste malt. Joar Eidum er ikke i tvil. Sammen med Kjell Paulsen, Karl Georg Karlsen har han nå melta korn.  Nå skulle alt ligge godt til rette for et alldeles særledes godt øl til jul i følge Joar. -- Hmmm, sier han med et smil, - har itj sett makan.

Siden såinnnhuset ble tatt i bruk i 2001 er det blitt melta godt 4 tonn korn på huset.

Og nå sist i juli har altså det aller, aller beste maltet blitt til, i følge Joar. Joar og gjengen har laga malt av både den finske sorten Saana og av Edel. Edel er av egen avling, fjorårets.

Så da så, verdens beste malt er produsert. Til nå.

Kalle og Joar betrakter verdens beste malt (foto Gunnar Leirtrø)

Årets juletreff 2008 og smaksdag ble arrangert på Grendahuset 3. juledag!

Sorte Såinnhuslag inviterte også i år til juletreff med smaking og testing av årets brygg.

Tradisjonen tro, ble også årets brygg vurdert av en uhildet og renhårig jury med Even som hoveddommer og Morten og Roar som meddommere. Kriteriene dommerpanelet vurderte etter var: smak, lukt og utseende. Etter å ha smakt seg gjennom alle prøvene sto juryen tilbake med 4 kandidater som skilte seg sterkt ut fra de øvrige. Disse 4 ble så vurdert i en ny og avgjørende runde, hvor smak var eneste kriterie.

Årets brygg kom fra Medti-Berg og årets brygger ble Kåre(t).

Se bildene.............