Sortasbygger på Falstadtur

Tjue personer møtte opp på grendahuset sist søndag. Denne søndagen var den årlige sommerturen til Sorte grendalag planlagt.

Falstadsentret på Ekne var målet. Vi kjørte sammen i flere biler. Vel fremme på Ekne ble vi møtt av en guide som kunne leksa si, og vel så det. Helge Skjærpe var vår guide, han fortale historien på en veldig lett måte. Vi fikk høre historien om Falstad skole, en skole for elever med de forskjellige vanskeligheter som hadde vært der, men nedlagt for mange år siden.
Den store bygningen ble overtatt av tyskerne under krigen. Mange hadde hørt de gusomme fakta som utspant seg i disse bygningene og området rundt. Både for de som hadde hørt det før og de andre fulgte godt med når Skjærpe fortalte det grusomme som hendte i den ellers så fredelige Eknebygda. En kan spørre seg i dag, at det virkelig foregikk de mest grusomme ting av avstraffelse. (de som ikke har vært der, oppfordres en tur til den historiske plassen i nærområdet)

Etter omvisningen på Falstadsentret var det Falstadskogen sin tur. Også her finnes det mange skjebner blant fin granskog.
Etter en flott omvisning om det grufulle som utspant seg i det lille bygdesamfunnet på Ekne var turen kommet til kaffe og en kakbit.
Kafferasten ble inntatt på gårdstunet til Bjørn Tore Bøhn på gården Markhus som ligger mellom Ekne og Frosta.

Etter at den faste og flytende føden var inntatt, var det tid for heimreise, og alle var enige om en informativ og lærerik tur.

Egil Rømo

 
foto: Egil RÝmo