Sorte Grendelags aktiviteter 2018

22. juni

ÅMyrplassen: Dugnad. Enkelt vedlikehold av leikeplassen. Vafler og kaffe til dugnadsfolket

25. august

Myrplassen: Skotthyllkveld med mat og drikke og sosialt samvær. Her får alle, uavhengig av ferdighetsnivå, mulighet for veiledning i denne tradisjonsrike sporten.

8. september

Strætesfjellet: Vardebrenning. 300 år siden Armfeldts hærtog markeres i Trøndelag, og Strætesfjellet er et av stedene dette gjøres.
Mer info kommer.

16. september

Historisk vandring, første av totalt 3.
Gunnar Leirtrø leder an.
Oppmøte Våggåskiftet kl. 12.00.

14. oktober

Historisk vandring
Oppmøte Åsgrenda ved infotavle kl. 12.00

11. november

Historisk vandring
Oppmøte Eidum Gårdsbakeri kl. 12.00

9. desember

Juletretenning Grendahuset
Vi markerer 2. søndag i advent, med juletretenning og sosialt samvær.

29. desember

Juletrefest på Grendahuset. Alle foreninger i grenda er med og arrangerer.

1. januar 2019

Nyttårsmarsj
Oppmøte Eikra Gård kl. 13.00

Mars 2019 Årsmøter for Grendelag og Grendahus.