Medlemsskap i Sorte Grendelag

I Sorte Grendelag kan du være personlig medlem eller familiemedlem.

Medlemskapet koster:

  Personlige medlemmer kr. 200,- pr. år
  Familiemedlemmer kr. 400,- pr. år

Kontigenten betales inn på konto nr.: 4465.23.29850