"Rød lapp, E for Einar, nummer 42"

Ekte basarstemning ---- Fantastisk resultat

Basaren på grendahuset i grendalagets regi ble nok en gang en suksess. En flink og hardtarbeidende basarkomite, Ingeborg Hjelsvold, Monika Korstad Gjølmesli, Gunn Iren Hammerhaug og basarsjef Grethe Ekren hadde gjort en meget god jobb på forhånd. Lodd var solgt i massevis og alt lå godt til rette da grendafolket strømma til huset søndag ettermiddag.
Det ble god gammeldags basarstemning med masse flotte gevinster. Komiteen hadde fått mange fine gjenstander, både fra private og fra næringslivet i kommunen.  Det bugna på bordene rundt damene. Både av myke og harde pakker.
Og så kaffe selvfølgelig med mange gode kaker.

Godt 28 000 kr var det solgt lodd for kunne økonomiansvarlig Ingeborg Hjelsvold opplyse om da siste gevinst var trukket.
Grendahusstyret vil rette en stor takk til alle som støtta opp om basaren og ikke minst til de flinke damene som har stått på i lang tid og jobba hardt for et så fantastisk godt resultat.

  Ingeborg t v og Grethe klar til å starte loddsalg

Mange flotte gevinster venta på et forventningsfullt loddkjøpende   publikum.

 


Folk kosa seg godt med kaffekoppen og prat og spente blikk da gevinster ble trukket.

 

Monika t v, Gunn, Grethe og Ingeborg kan pusta lettet ut. De har klart det igjen.

Tekst og foto: Gunnar Leirtrø