Omkobling av gatelys i Sortasgrenda

I forbindelse med etablering av bygdefiber i Sorta, vil Grendelaget etablere lyspunkta på nytt. Dette medfører at grunneierne som ligger nærmest lyspunkta, vil få lyspunkta innkoblet til husstandens strømnett. Sorte Grendelag vil dekke kostnadene med etablering av nye punkt, og strømkostnadene i framtida.

Dette vil gi oss store besparelser i forhold til dagens løsning, som er en dyr fast kostnad pr. punkt. NTE er positiv til dette, og har stanset kostnadene med punktene fra oktober 2012. Det vil derfor ikke bli utført reparasjoner på dagens punkt. Lysene blir ikke frakoblet i anleggstida.

Vi vil takke grunneierne, som alle har stilt seg positiv til dette. Vi vil også takke Kjell Hammerhaug som fremmet forslaget, og som bistår Grendelaget med utførelsen.

Mvh

Styret i Sorte Grendelag

 

.................................................................................................................................................