Høring om sikringstiltak mot kvikkleireskred i Krikbekken ved Mona

Sorte Grendelag har fått et høringsdokument fra Stjørdal kommune/NVE om planlagte sikringstiltak mot kvikkleireskred i Krikbekken i området Mona i Sorte. Samlet lengde på sikringsområdet er 1640 meter. Vedlagt er utdrag på noen få sider som gir et overblikk, inkl et kart. Dokumentet sendes også til grunneiere. 

Styret i Sorte Grendelag planlegger å sende inn en høringsuttalelse. Styret har tidligere uttalt seg positivt om slike sikringstiltak. Hvis det er noen som har eventuelle innspill, send e-post til: egilpetter@gmail.com, seinest 5. oktober.

.................................................................................................................................................

 

Les dokumnetet: Høringsdok Krikbekken Stjørdal kommune 19.09.17