Se Sortasgrenda fra Høgberget.

Her er et par flotte bilder av Sortasgrenda sett fra Høgberget

Panorama av hele Sortasgrenda
Foto: Morten Onsøien

"Østi grenda" sett i kveldsol
Foto: Børge Wahl