20 km turstinett - Du finn' det i Sortasgrenda

På årsmøtet i Grendalaget høsten 1994 ble det vedtatt at det skulle gjøres en innsats for å rydde og merke en del gamle veier og stier i Sortasgrenda.

Som et resultat av dette fremsto Sortasringen med over 20 km godt merkede stier med hvilebenker, rasteplasser og gapahuker. Her finnes informasjonstavler og opplysninger om historiske hendelser, gamle hustufter og fornminner.

Kom til Sorta og ta en kveldstur eller helgatur i naturskjønne omgivelser. Opplev utsiketn fra Spiggiln, Paven eller Høgberget.Løypa kan tas i flere etapper.

Kart over løypenettet kan lastes ned her eller kjøpes på Hydro Texaco på Hell eller Moksnes Sport på Stjørdal.

Avstander

Eidomslia - Spiggiln 2 200m
Spiggil - Paven 4 000m
Paven - Våggåskiftet 3 300m
Våggåskiftet - Trimkasse Stræteslia 750m
Våggåskiftet - Våttån (toppen av Strætesfjellet) 1 400m
Våggåskiftet - Røasmyra 1 800m
Røasmyra - Høgberget 1 600m
Røasmyra - Skaret 1 300m
4H tavla - Åsgrenda 1 000m