Vedlikehold turstinettet 2013

På årsmøtet til grendelaget i 2006 ble det vedtatt av vedlikeholdet av turstinettet skulle utføres av dugnadsgjenger i bygda, fortrinnsvis i nærheten der de enkelte bor.
Det er ikke så arbeidskrevende, i hvert fall ikke hvis flere går sammen. Det må, bør gås over et par ganger i løpet av sommerhalvåret. Da bør det ryddes, merkes og enkelte steder slås gras. Benker, tavler og gapahuker må beises ved behov.

Den/de første på lista er ansv og de velger selv ut hvem skal gjøre hva. Det samme gjelder for andre traseer der flere er nevnt.

Fra Eidumslia med tavla, til og med Spiggil'n:

Eva og Joar, Åshild og Asbjørn, Sigrid og Kjell, Sigrid og Magnar, May og Atle, Eli, Berit og Bjørn Tore, Asbjørg og Inge, Sissel og Halvor, Brit, Brit og Per, Gunn og Kjell, Solvår og Vebjørn, Aud og Åge, Rut og Per.

Fra Bertiltomta og ned til Svein Hjelsvold:

Sigrun og Karl G.

Fra Svein Hj, og til Olav Hjelsvold:

Eivor og Kåre

Fra Jan E. Hjelsvold og til Paven:

Bodil og Jan Egil, May Ingunn og Rune, Valeria og John, Ingeborg og Olav.

Fra Paven til Dalan:

Maria og Børge, Monika og Svein Erik, Ingunn og Dagfinn, Liv og Fritjof.

Fra Dalan til Våggåskiftet med rundsløyfe Strætasliene og Liveien:

Kristin og Egil P. Eva Anita og Vidar Liv Berit og Terje, Gøril og Håvard, Marit og Jan Morten, Veronica, Even

Våggåskiftet:

Helga og Egil, Grete og Gunnar

Fra Våggåskiftet ,skogsbilvei Røan, Høgbergsmoen, Høgberget og til og med Vidsyn:

Hilde og Patrick, Anne Maren og Pål, Grethe og Olav, Sissel og Morten. Hilde og Joar

Skogsbilvei Røan, Røasmyrene, Øverskaret med Arneberget og ned til Åsgrenda:

Ann Helen og Odd Gunnar, Rigmor og Håvard, Line og Knut Roger, Ruth og Ola, Mon og Terje, Eva og Ketil, Gunn Kristin og Christian, Torill og Øystein, Monica og Roger, Solveig og Sverre.

Beis, maling fåes av stikomiteen. Når det gjelder ryddesakser så regner vi med at de stiller dere med selv.
Der det trengs å slå gras har vi i stikomiteen ei lita maskin til leie, men for det meste er det brukt egne ryddesager.

3. 4.2013
stikomiteen
Gunnar L